Jeg arbejder pt. på halvårs forløb:

 

Unfold your Heart

– Heal emotional abuse.

 

Vi  mødes en dag pr. måned i 6 mdr.

På hver kursusdag bliver der undervisning og du bliver introduceret til effektive, gennemprøvede og livsændrende redskaber, som jeg har samlet gennem 22 år. Redskaberne er med til at overskrive de programmer, man får installeret om sig selv i barndommen, og som ikke har gavnet op igennem livet. Uanset hvor meget man arbejder med sig selv, vil de programmer køre i underbevidstheden uden vi ved det. Og de forhindrer dig i at få et bedre og lykkeligere liv med positive overbevisninger om dig selv, hvem du er og hvad du kan og må.

De første 6-7 år af vores liv, er det nemlig kun vores underbevidsthed der er udviklet, og derfor ryger alt hvad vi oplever, hører og ser direkte ned og skaber programmer, som om vi var hypnotiseret til at have de overbevisninger, som vi har.

Hør hvad den verdenskendte cellebiolog Bruce Lipton siger om det her:

https://www.facebook.com/BruceHLiptonPhD/videos/2261893040694735/UzpfSTk5NDY0MTAzMzk4ODk1MzoyMTY5Mzc5Njk2NTE1MDc1/

De livsændrende og omprogrammerende redskaber du får på hver kursus dag, skal du bruge i den følgende måned og du vil hurtigt opleve, at du får det meget bedre og bliver gladere.

Du bliver en del af en lukket gruppe på Facebook, hvor deltagerne støtter og opmuntrer hinanden. Du får en studiemakker igennem hele forløbet.

 

Når de 6 mdr. er gået, er dit liv ikke det samme igen og du går aldrig tilbage til at blive dit tidligere selv.

Skriv til mig hvis du er interesseret i forløbet, så du bliver en af de første, der får besked.

 

 

TIDLIGERE AFHOLDTE KURSER
Jeg har siden 2001 afholdt kurser, workshops og foredrag i daginstitutioner i emnerne: Samspil, kommunikation og relationer.
Jeg tilbyder nedenstående kurser som 5 dages kursusforløb med repetition og opfølgning på 5. kursusdag. Kurserne kan imidlertid også bookes som enkeltstående kursusdage eller workshops.
De enkelte emner kan plukkes ud og afholdes i forbindelse med fyraftensmøder.

KURSUS 1

Kommunikation og kommunikative begrebers anvendelse for at skabe gode samspil og relationer indenfor det pædagogiske arbejde:
 • Hvad vi udtrykker med vores kropssprog
 • Hvorfor 90 % af uoverensstemmelser skyldes misforståelser
 • Hvad andres reaktion, på det vi siger, egentlig betyder
 • Hvordan gives en svær feedback eller besked

KURSUS 2

Assertionsteorier- og træning samt konfliktløsning:
 • hvad vil det sige at kommunikere assertivt
 • Hvilken rolle har du påtaget dig indenfor assertionstyperne, og konsekvenserne heraf
 • At sætte grænser for andre i stedet for sig selv
 • Konflikthåndtering – hvor går dine grænser
 • Kend dine rettigheder

KURSUS 3

Relations typer og relations arbejde:
 • Relationer præges af tanker og følelser
 • De forskellige relations typer
 • Hvad er godt relations arbejde?
 • De mange intelligenser

KURSUS 4

Anerkendende relationer:
 • Aktiv lytning
 • 4 måder at kommunikere på – kritik/ros, traditionel problemløsning/anerkendende udforskning
 • Fokus på løsninger i stedet for problemer
 • Forskel på anerkendelse og ros
 • Hvad anerkendelse kan gøre for relationer til voksne og børn

 

Ring eller skriv gerne for yderligere oplysninger og priser.